Навчальна програма (бакалавр богослов’я)

Стаціонарне відділення

Спеціальність: “бакалавр богослов’я”
Спеціалізація: Біблійне вивчення

Трьохрічний рівень (рівень С) – 6 семестрів, три роки навчання.

Ця трьохрічна стаціонарна програма призначена для того, щоб дати базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для церковного служіння, викладацької діяльності у богословських школах і подальшої спеціалізації. Для того, щоб забезпечити студентів необхідними знаннями і вміннями до програми входять біблійні, теоретично-богословські, історичні, практично-богословські, загальноосвітні та релігієзнавчі дисципліни.

Цілі програми

Після завершення навчання випускники повинні:

 • бути зрілими християнами, здоровими у вченні та стабільними у духовному житті;
 • демонструвати глибокі знання Біблії та навики інтерпретації її змісту, володіти серйозними знаннями з християнського богослов’я, а також вміти самостійно проводити дослідження біблійної та богословської літератури;
 • мати базові знання грецької мови Нового Заповіту та розуміти її значення для вивчення і тлумачення Нового Заповіту;
 • розуміти основні інтелектуальні і моральні сфери протистояння церкви і світу та усвідомлювати роль церкви і християнства у сучасному світі;
 • розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювати роль служителя у їх розв’язанні;
 • виявляти знання та вміння у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, бути здатними належно виконувати обов’язки пастора (для братів);
 • вміти застосовувати отримані знання в особистому житті та служінні.

Загальний об’єм програми: 182 кредитів, з них:

 • Вивчення Біблії і Герменевтика – 41 кредитів
 • Теоретичне богослов’я – 20 кредитів
 • Практичне богослов’я – 27 кредитів
 • Місіологія і євангелизм – 8 кредитів
 • Загальноосвітні дисципліни – 18 кредитів
 • Релігієзнавчі дисципліни – 5 кредитів
 • Історія церкви та богословської думки – 8 кредитів
 • Історія євангельського руху східних слов’ян – 5 кредитів
 • Англійська мова – 20 кредитів
 • Основи роботи за комп’ютером – 3 кредити
 • Науково-дослідницька практика – 3 кредити
 • Практика служіння – 18 кредитів
 • Дипломна робота (рівень С) – 6 кредитів (35-40 ст. + захист)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Біблійне вивчення: 40 кредитів

  Номер Предмет Кредити
1. Старий Заповіт OT101 П’ятикнижжя 4
2. OT102 Історичні книги Старого Завіту 4
3. OT203 Малі пророки   Старого Завіту 3
4. OT204 Великі пророки Старого Завіту 4
5. OT305 Поетичні книги 4
6. Новий Заповіт NT101 Огляд Нового Заповіту 5
7. NT202 Синоптичні Євангелії 4
8. NT303NT304

NT305 NT306

Дії апостолів /Послання до римлян /

1 Коринтян /

Послання до євреїв /

44

4

4

9.   BIB101 Герменевтика 4
10.   RL201 Грецька мова Нового Заповіту 1 4
11.   RL202 Грецька мова Нового Заповіту 2 (на вибір) 4

 Теоретичне богословя: 20 кредитів

Номер Предмет Кредити
1. THE101 Основи систематичного богослов’я та вчення про Бога 4
2. THE202 Систематичне богослов’я 2 (Хамартологія і Антропологія) 4
3. THE203 Систематичне богослов’я 3 (Христологія і Сотеріологія) 4
4. THE304 Систематичне богослов’я 4 (Доктрина Святого Духа) 4
5. THE305 Систематичне богослов’я 5 (Екклесіологія і Есхатологія) 4

Історичне богослов’я: 13 кредитів

Номер Предмет Кредити
1. CH201 Історія церкви та богословської думки 1 4
2. CH202 Історія церкви та богословської думки 2 4
3. SH301 Історія євангельського руху східних слов’ян 5

 Практичне богословя: 35 кредитів

Номер Предмет Кредити
1. SF101 Духовні основи 3
2. PM101 Пастиріологія 1 4
3. CM101 Євангелизм та учнівство 4
4. EDU103 Духовне лідерство 4
5. HOM101 Гомілетика 1 4
6. PTH301 Християнська етика 4
7. MIS301 Місіологія 4
8. HOM302/PM302 Гомілетика 2 /Пастиріологія 2 / 44
9. CM202 Основи музичного служіння 4

 Загальноосвітні дисципліни: 40 кредитів              

Номер Предмет Кредити
1. EDU102 Принципи та методи вивчення 3
2. EDU204 Християнська педагогіка 4
3. PHI201/ECO201 Філософська пропедевтика /Основи економічної теорії 33
4. CA301 Держава і Церква в Україні 2
5. Церква і Мас Медіа 2
6. LAN101 Українська мова 3
7. EDU101 Основи роботи за комп’ютером 3
8. LAN102 LAN203LAN304 Англійська мова 88

4

Релігієзнавчі дисципліни: 5 кредитів

Номер Предмет Кредити
1. REL301 Світові релігії і культи 5

 

Практика: 21 кредитів

А) Науково-дослідницька практика (наукові колоквіуми) – 3 кредити

 • по одному тижні і кредиту в 1,3,5 семестрах

Б) Практика служіння: 18 кредитів

 • 1-4 семестри по 1,5 кредиту – 6 кредити
 • 5-6 семестри по 3 кредити – 6 кредити
 • 2 місіонерські поїздки по 3 кредити – 6 кредити

 

THE306 Дипломна робота: 6 кредитів

Написання дипломної роботи – 35-40 ст.

Захист