Навчальна програма (бакалавр пасторського служіння)

 На заочному відділенні студенти можуть навчатися за наступними програмами

  • “Бакалавр пасторського служіння” (4 роки)
  • “Бакалавр християнського служіння” (4 роки)

Навчальна програма за спеціальністю “бакалавр пасторського служіння” (чол.) та “бакалавр християнського служіння” (жін.)

РІВЕНЬ “С” – вісім семестрів, чотири роки навчання. Ця програма призначена для всебічної підготовки студентів до пасторського та церковного служіння. Включення у програму  загальноосвітніх предметів, практичних дисциплін дасть змогу випускникам продовжити богословську освіту. Щоб забезпечити студентів усіма необхідними знаннями і вміннями для пасторського служіння до складу програми входять біблійні, теоретично-богословські, практично-богословські та загальноосвітні дисципліни.

Цілі програми

Після завершення навчання випускники повинні:

  • демонструвати фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту;
  • вміти застосовувати отримані знання у особистому житті та служінні;
  • виявляти знання та вміння у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, бути здатними належно виконувати складні обов’язки пастора;
  • розуміти основні інтелектуальні і моральні сфери протистояння церкви і світу та усвідомлювати призначення церкви і християнства;
  • розвинути особисті риси, які відповідають біблійним якостям пресвітера;
  • розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем,       усвідомлювати роль пастора у їх розв’язанні;
  • відчувати необхідність пасторського служіння у сучасному  суспільстві.

Загальні вимоги до програми:

Вивчення Біблії, 38 кредитів (мін. 27)

Предмет кредити
1.   [BBS] Герменевтика 5
2. [BBS] П’ятикнижжя 5
3. [BBS] Історичні книги Старого Завіту 5
4. [BBS] Пророчі книги Старого Завіту 5
5. [BBS] Поетичні книги Старого Завіту 5
6. [BBS] Огляд Нового Заповіту 5
7. [BBS] Синоптичні Євангелії 4
8. [BBS] Пасторські послання 4
Всього: 38

Теоретичне, історичне богослов’я та релігієзнавчі дисципліни, 48 кредити (мін. 26)

  Предмет кредити
1. [CHT] Історія церкви І 5
2. [CHT] Історія церкви ІІ 5
3. [CHT] Історія євангельського руху східних слов’ян 5
4. [RLS] Історія релігії в Україні 4
5. [RLS] Світові релігії 4
6. [RLS] Нові релігійні рухи 4
7. [STH] Систематичне богослов’я І (Основи систематичного богослов’я  та вчення про Бога) 5
8. [STH] Систематичне богослов’я ІІ (Антропологія та Хамартологія) 4
9. [STH] Систематичне богослов’я ІІІ (Христологія і Сотеріологія) 4
10. [STH] Систематичне богослов’я ІV (Есхатологія і Екклесіологія) 4
11. [STH] Систематичне богослов’я V (Доктрина Святого Духа) 4
    Всього: 48

Практичне богослов’я та євангелизм , 50 кредити (мін. 22)

Загальноосвітні дисципліни, 22 кредит (мін. 16)

Предмет Кредити
1. [GED] Основи права України 4
2.       [GED] Педагогіка 3
3.      [GED] Переддипломний семінар 2
4. [GED] Принципи й методи навчання 3
5. [GED] Психологія 3
6. [GED] Соціологія 3
7. [GED] Філософія 4
  Всього: 22

На самостійне вивчення: Нові релігійні рухи 4 кр..

Вивчається впродовж 2,5 років: Принципи й методи навчання (3 кр.)

Вивчається впродовж 1,5 років: Переддипломний семінар (2 кр.)

Практика 16 кредитів

Дипломна робота  (35 ст.) + захист = 6 кредитів