ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК (PHD), ДЕКАНОМ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛБС – ХРОМ’ЯК М. В.

2 липня 2019 року відбудвся захист на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (доктора філософії, PhD) за cпеціальністю 09.00.14 – богослов’я, Хром’як М. В.

Хром’як М. ЛВ. – декан стаціонарного відділення ЛБС та старший науковий співробітник Центру дослідження релігії НПУ ім. М.Драгоманова.

Роботу виконано на кафедрі релігієзнавства та теології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України у рамках інтергрованої докторської програми у співпраці з Євро-Азіатською Акредитаційною Асоціацією (ЕААА).

Тема дисертації: “РЕЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛІЗМУ ГРИГОРІЯ НИСЬКОГО У СУЧАСНІЙ ТЕОЛОГІЇ“.

З авторефератом та текстом дисертації та відгуками опонетів можна ознайомитися на сторінці спец.ради за посиланням.

Науковий керівник: доктор культурології, професор СТЕПАНОВА Олена Анатоліївна, завідувач кафедри менеджменту туризму Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, доцент БАУМЕЙСТЕР Андрій Олегович, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктор філософських наук, доцент ФІЛОНЕНКО Олександр Семенович, доцент кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.