Відгуки студентів стаціонару про перший модуль навчання

лекції3Предмет «Духовні основи», який тривав з 1 по 19 вересня, являється фундаментом всієї навчальної програми ЛБС. Метою даного предмету було те, щоб студенти усвідомили основні аспекти Християнського вчення, вивчали детальніше Писання, почали працювати над собою.

Вивчення предмету було досить цікавим. Оскільки викладачі, Пол Ласанте і Юрій Костюк, ілюстрували лекції цікавими схемами на дошці та відео-ілюстраціями. На лекціях студенти висловлювали свої думки стосовно почутого. Дискусії та обговорення допомогли краще засвоїти матеріал. Одним із завдань, поставлених перед студентами, було створення індивідуальної презентації на одну із поданих тем. Завдяки роботі в бібліотеці, студенти мали змогу опрацювати матеріали які надали необхідні знання не тільки на момент даного предмету, але й практичні знання для щоденного життя та майбутнього служіння. Робота над індивідуальними презентаціями дала змогу детальніше дослідити та порівняти категорій істин Святого Писання з використанням наочних ілюстрацій. Стимулом для поглиблення знань стало обов’язкове засвоювання матеріалу в бібліотеці.

У результаті вивчення предмету студенти мали можливість відмінно засвоїти знання про основні аспекти Християнського вчення. Були натхнені до особистого і більш глибшого дослідження Писання. Усвідомили важливість процесу освячення. Почали більш активно працювати над собою, основуючись на Писанні та ведення Духа Святого.

Студентка 1 курсу

Будюгіна Олена