ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК (PHD), ДЕКАНОМ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛБС – ХРОМ’ЯК М. В.

2 липня 2019 року відбудеться захист на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (доктора філософії, PhD) за cпеціальністю 09.00.14 – богослов’я, Хром’якa М. В.

Хром’як М. В. – декан заочного відділення ЛБС та старший науковий співробітник Центру дослідження релігії, Факультету філософії та суспільствознавства НПУ ім. М.Драгоманова.

Роботу виконано на кафедрі богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України у рамках інтергрованої докторської програми у співпраці з Євро-Азіатською Акредитаційною Асоціацією (ЕААА).

Тема дисертації: “РЕЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛІЗМУ ГРИГОРІЯ НИСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ТЕОЛОГІЇ“.

З авторефератом та текстом дисертації та відгуками опонетів можна ознайомитися на сторінці спец.ради за посиланням.

Захист відбудеться 2 липня 2019 року 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ–30, вул. Пирогова, 9.