Skip links

Студенти 2-го та 3-го курсів проходили предмет «Християнська етика»

✔️Ми змогли освоїти основи етики, моралі, та вміння правильно будувати відносини
з людьми.

✔️Ми розглядали різні етичні питання і кожен служитель зіткнеться з ними, хоче
цього чи ні.

✔️Ми намагалися знаходити відповіді на складні етичні питання, щоб знати, як
правильно поступати в тих чи інших ситуаціях.

✔️Частину інформації ми вже знали. Однак, у нас сформувався більш ясний та чіткий погляд на питання, а також отримали більш розширений та ґрунтовніший
підхід до них.