Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (PhD), деканом стаціонарного відділення ЛБС – Хром’як Н. Л.

2 липня 2018 року відбудеться захист на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (доктора філософії, PhD) за cпеціальністю 09.00.14 – богослов’я, Хром’як Н. Л.

Хром’як Н. Л. – декан стаціонарного відділення ЛБС та старший науковий співробітник Центру дослідження релігії, Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.Драгоманова.

Роботу виконано на кафедрі культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України у рамках інтергрованої докторської програми у співпраці з Євро-Азіатською Акредитаційною Асоціацією (ЕААА).

Тема дисертації: “ПРИРОДНЕ БОГОСЛОВ’Я КАРЛА БАРТА I ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У СУЧАСНІЙ БОГОСЛОВСЬКІЙ ДУМЦІ“.

З авторефератом та текстом дисертації та відгуками опонетів можна ознайомитися на сторінці спец.ради за посиланням.

Захист відбудеться 2 липня 2018 року 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ–30, вул. Пирогова, 9.