Skip links

Навчальна програма (магістр богослов’я)

Львівської богословської семінарії

Магістерська програма

Спеціальність: “магістр богослов’я”
Спеціалізація: прикладне богослов’я

Трьохрічний рівень – 6 семестрів, три роки навчання.

Однією з найбільш нагальних потреб сучасної церкви є формування християнських працівників, здатних запропонувати християнську оцінку нашої культури і способу життя. Львівська Богословська Семінарія намагається розвивати таку богословську освіту, яка, дотримуючись високих академічних стандартів, даватиме випускникам ЛБС необхідні інтелектуальні ресурси для кращого розуміння мінливої природи сучасного світу у світлі Біблії і євангельської богословської традиції. Оскільки взаємовідносини між богословськими теоріями і християнською практикою досліджує галузь прикладного богослов’я, то щоб допомогти студентам ефективніше використовувати богословські та біблійні знання для інтерпретації основних питань сучасного життя і служіння, ЛБС розробила програму Магістр богослов’я у прикладному богослов’ї.

Загальний обсяг програми – 120 кредитів.
Програма складається з наступних частин:

 • Три обов’язкові модулі по 20 кредитів кожен (Пропедевтика, Церква і Біблія, Церква і служіння). Загалом – 60 кредитів.
 • Два модулі на вибір студента по 20 кредитів кожен. Загалом – 40 кредитів.
 • Магістерська дисертація – 15 кредитів.
 • Викладацька або наукова практика – 5 кредитів.

Модулі

Пропедевтика

 • Навчання в магістратурі. Орієнтація
 • Методологія і логіка богословських досліджень
 • Педагогіка вищої християнської освіти
 • Історичне богослов’я та богословські моделі

Біблія

 • Спеціальна герменевтика
 • Єврейська мова і екзегетика Старого Завіту
 • Грецька мова ІІ і екзегетика Нового Завіту
 • Екзегетичне вивчення Послання до Римлян

Церква і місія у сучасному світі

 • Вступ до світової християнської місії
 • Біблійне богослов’я місії
 • Контекстуальне богослов’я
 • Місія в мусульманському світі

Сучасна церква і практичне служіння

 • Екзегетичне проповідування
 • Психологія пастирського служінні і пасторське консультування
 • Лідерство і церковне керівництво
 • Етичні дилеми служіння

Церква і догматика

 • Формування доктрин у ранній церкві
 • Богослов’я у стані постмодерну
 • Особливості п’ятидесятницького богослов’я і духовності
 • Порівняльна есхатологія

Церква і сучасне суспільство

 • Культурологія/Соціологія
 • Біблія і культура
 • Церква, Євангеліє і сучасна культура
 • Християнство і політика

Церква і релігії світу

 • Релігієзнавство
 • Порівнювальне богослов’я
 • Історія релігій в Україні
 • Case study: Релігії нового віку/Іслам

Магістерська дисертація

Магістерська дисертація (80-100 ст.) є самостійним науковим дослідженням. Тема магістерської дисертації визначається магістрантом і погоджується з науковим керівником. Магістерська дисертація має продемонструвати вміння випускників застосовувати теоретичні знання у вирішенні конкретних богословських і практичних завдань в області церковного життя і служіння. Процес написання та захисту магістерської дисертації регулюється Положенням про магістерську дисертацію.