Skip links

Абітурієнтові

Львівської богословської семінарії

ЛБС приймає студентів на конкурсній основі, незалежно від статі. Пріоритет віддається абітурієнтам, які несуть у своїй церкві постійне лідерське служіння.

Керівництво помісних церков і обласних об’єднань несе відповідальність за моральний і духовний стан абітурієнтів, яких вони рекомендують на навчання.

Вимоги до абітурієнта при вступі на стаціонарний відділ – “бакалавр пасторськогохристиянського служіння”

Абітурієнт повинен:

 • визнавати Ісуса Христа Своїм особистим Спасителем;
 • належати до місцевої євангельської церкви не менше одного року;
 • погоджуватися з основами віри та правилами внутрішнього розпорядку ЛБС;
 • дотримуватися християнських переконань та вимог євангельської моралі;
 • мати тверде рішення присвятити себе праці на духовній ниві;
 • мати середню освіту;
 • вчасно подати усі необхідні документи;
 • успішно здати вступні екзамени і пройти співбесіду.
 • Іноді Приймальна комісія може допустити до вступних іспитів абітурієнта, який є членом церкви менше одного року або готується до Водного хрещення, якщо для цього існують вагомі причини – наполеглива рекомендація пастора, активне служіння в церкві та ін..

Порядок прийому

Для вступу в ЛБС на програми стаціонарного відділення для отримання ступеня «Бакалавр + спеціалізація» необхідно подати в Приймальну комісію пакет наступних вступних документів:

 1. Анкета абітурієнта.
 2. Характеристика-рекомендація від пастора церкви.
 3. Характеристика-рекомендація від церковного служителя.
 4. Характеристика-рекомендація вчителя або працедавця.
 5. Відомість про стан здоров’я.
 6. Медична довідка за формою 086-у.
 7. Дві кольорові фотокартки 4 x 5 см.
 8. Документи про освіту (для абітурієнтів на заочне відділення копія документів про освіту).
 9. Копію паспорта.
 10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 11. Особисте свідчення.

Кожну з трьох характеристик-рекомендацій потрібно вкласти в конверт без марки, заклеїти і надіслати разом з іншими документами (див. пункт 2, 3, 4) у Приймальну комісію Семінарії. Абітурієнтам не дозволяється ознайомлюватися зі змістом характеристик-рекомендацій після їх заповнення відповідними особами.

Пакет документів у заповненому вигляді повинен бути поданий в Приймальну комісію до 15 серпня.

До вступних екзаменів, як правило, допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи.

Вступні іспити

 1. Диктант з української мови
 2. Тест на знання основ Біблії
 3. Співбесіда з членами Приймальної комісії ЛБС

Співбесіда

Співбесіда проводиться індивідуально з кожним абітурієнтом, як правило, після того, як він пройшов письмові іспити. Під час співбесіди члени комісії ставлять запитання з метою виявити загальний рівень особистісної зрілості абітурієнта. Особлива увага надається мотивам вступу та очікуванням від навчання в ЛБС. Результати співбесіди використовуються комісією під час обговорення кандидатури абітурієнта і прийняття рішення про його зарахування.

Зарахування відбувається на конкурсній основі із врахуванням результатів іспитів, співбесіди та поданих абітурієнтом документів, що вказують на відповідність його рівня і мотивації вимогам програми.

Повідомлення про рішення Приймальної комісії

Повідомлення про рішення Приймальної комісії щодо зарахування або незарахування на навчання у ЛБС надсилається не пізніше 31 серпня.

ВСТУПНІ ІСПИТИ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ  СЕРПНЯ 2014

ЗАВАНТАЖИТИ ПАКЕТ ВСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ (заочно)