Skip links

Ступінь «Бакалавр богослов’я»

Take advantage of the experiential-learning opportunities built into many programs.

Опис програми

Загальна характеристика

Програма призначена для молодих братів та сестер, які прагнуть посвятити своє життя для глибокого дослідження Біблії та служіння Богові згідно з покликанням.

Випускники отримують диплом і ступінь бакалавра богослов’я.

Мета програми

Метою програми є надати студентам базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для церковного служіння, викладацької діяльності у богословських школах і подальшої спеціалізації.

Завдання програми

Перед керівництвом ЛБС стоять наступні завдання для досягнення вищевказаної мети:

 • допомогти студентам сформуватися у зрілих християн, здорових у вченні та стабільних у духовному житті;
 • допомогти отримати фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту, володіти глибокими знаннями з християнського богослов’я, а також навчити вирішувати дослідницькі завдання, орієнтовані на аналіз біблійної та богословської літератури;
 • дати знання грецької мови Нового заповіту та розуміння її значення для вивчення і тлумачення Біблії;
 • привести до розуміння основних інтелектуальних і моральних сфер протистояння церкви і світу та усвідомлення призначення церкви і християнства;
 • привести до розуміння складної природи сучасного суспільства та його проблем, усвідомлення ролі служителя у їх розв’язанні;
 • дати знання та практичні навики у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, привести до належного виконання обов’язків пастора (для братів);
 • сформувати прагнення застосовувати отримані знання в особистому житті та служінні.

Загальна концепція програми (філософія навчання)

Програма розрахована на три роки стаціонарного навчання.

Підбір предметів та послідовність їх вивчення, планування академічного навантаження кожного предмета визначаються метою та завданнями програми, стандартами ЄААА, а також загальними принципами дидактики – в першу чергу, принципом послідовності, систематики, доступності і зв’язку теорії з практикою. Під час складання програми враховувалися також особливості контингенту абітурієнтів (переважно, це – брати та сестри, віком 17-20 років з невеликим досвідом життя та служіння) та специфіка стаціонарної форми навчання. Всі ці фактори обумовило наступні особливості програми:

 1. На першому році навчання студентам пропонуються вступні предмети, які допомагають налагодити стабільне духовне життя, освоїти техніку розумової праці та самоорганізації, визначити пріоритети і підвищити культуру спілкування.
 2. Біблійно-богословські предмети першого року дають базові знання, які допомагають утвердитися у вірі і навчитися тлумачити тексти Священного Писання. Ці знання поглиблюються і розширяються протягом подальшого навчання.
 3. Предмети по вивченню Біблії, теоретично-богословські, історичні, практично-богословські, загальноосвітні та релігієзнавчі дисципліни вивчаються протягом кожного навчального року. При цьому укладачі програми прагнули досягнути балансу у співвідношенні різних її розділів. Під час побудови послідовності предметів враховувалися попередні вимоги і між предметні зв’язки.
 4. Усі предмети – у тому числі і загальноосвітні – викладаються з християнської світоглядної перспективи.
 5. Усі предмети – у тому числі і теоретичні – передбачають завдання для застосування отриманих знань та вмінь у контексті служіння.Характерною особливістю програми є значний об’єм предметів по спеціальності.
 6. В цілому у програму входить значний об’єм блоку дисциплін по практичному богослов’ї.