Skip links

Ступінь «Магістр богослов’я»

Львівської богословської семінарії

Опис програми

Загальна характеристика

Ступінь магістра богослов’я у прикладному богослов’ї призначений для абітурієнтів, які вже мають базову вищу богословську освіту, але бажають поглиблено вивчити основні предмети в галузі біблійного, історичного та доктринального богослов’я, а також дисципліни, які стосуються прикладного християнського служіння. Основний акцент у програмі робиться на науково-дослідну роботу в області актуальних проблем прикладного богослов’я. Програма наголошує на важливості міждисциплінарного підходу до богословських досліджень, розвитку компетентності в богословських пошуках і написанні дослідницьких робіт, тому навчальна програма побудована на основі модульної системи та завершується підготовкою магістерської дисертації.

Цілі програми

Після звершення програми випускники магістратури повинні:

 • вміти формулювати і вирішувати завдання, що виникають в ході науково-дослідної, педагогічної та практичної церковної діяльності та потребують поглиблених богословських знань;
 • демонструвати поглиблені знання і вміння дослідницького та інноваційного характеру у сфері прикладного богослов’я, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативні підходи, генерувати і формулювати оригінальні богословські ідеї у руслі євангельської традиції;
 • бути здатними застосовувати свої знання, володіти необхідними духовними та освітніми компетенціями, які дозволяють їм розв’язувати богословські проблеми церковного життя у широкому міждисциплінарному контекст;
 • вміти самостійно критично аналізувати ключові проблеми практичного життя церкви у контексті сучасної культури, звертаючи особливу увагу на розмаїття моделей християнської відповіді на виклики культури;
 • вміти обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням наявних літературних даних;
 • бути здатними здійснювати екзегетичний аналіз староєврейського та грецького текстів Біблії;
 • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних засобів редагування і друку.
 • бути готовим до побудови та викладання навчальних курсів залежно від інтересів аудиторії, слухачів з урахуванням їх вікових та інших особливостей;
 • бути здатними чітко, аргументовано доводити до аудиторії наукову інформацію та свої висновки;
 • мати мотивацію та розуміти необхідність навчання протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації;
 • мати здатності взаємодії і посередництва, володіти досвідом міжкультурної взаємодії;
 • володіти необхідними знаннями та вміннями для проведення досліджень на рівні докторантури.