Skip links

Фонди та розклад

Львівської богословської семінарії

Бібліотека

Львівська Богословська Семінарія створює всі умови для того, щоб навчання проводилось на найвищому рівні, тим самим готує до практичного служіння християн, які намагаються виконувати Велике доручення Ісуса Христа.Бібліотека Семінарії – це необхідний компонент для отримання якісної богословської освіти. Від рівня організації роботи та укомплектованості фондів бібліотеки залежить рівень підготовки, яку студенти отримують, навчаючись в Львівській Богословській Семінарії.

Приміщення

Приміщення бібліотеки розташоване на четвертому поверсі будови семінарії.

До складу бібліотеки входять наступні відділи: читальний зал (легко доступний журнальний та газетний фонд) та книжковий відділ. Поруч з бібліотекою розташований компютерний клас, оснащений необхідною оргтехнікою та під’єднаний до мережі Інтернет.

Фонди

Фонди ЛБС на 100% каталогізовані за Десятковою класифікацією Дьюі (ДКД), що дає студентам можливість легко зорієнтуватись в пошуку потрібної літератури. Книжковий фонд богословської літератури українською та зарубіжними мовами (кількість найменувань книг – біля 8000, а томів – понад 9000) дає студентам можливість робити необхідні дослідження, поглиблювати свої знання і набути відповідного теоретичного досвіду.