Skip links

Абітурієнтові

Львівської богословської семінарії

ЛБС приймає студентів на конкурсній основі, незалежно від статі. Пріоритет віддається абітурієнтам, які несуть у своїй церкві постійне лідерське служіння.

Керівництво помісних церков і обласних об’єднань несе відповідальність за моральний і духовний стан абітурієнтів, яких вони рекомендують на навчання.

Вимоги до абітурієнта при вступі на магістратуру ЛБС – “Магістр богослов’я”

Абітурієнт повинен:

 • визнавати Ісуса Христа Своїм особистим Спасителем;
 • погоджуватися з основами віри та правилами внутрішнього розпорядку ЛБС;
 • дотримуватися християнських переконань та вимог євангельської моралі;
 • мати тверде рішення присвятити себе праці на духовній ниві;
 • мати середню освіту;
 • вчасно подати усі необхідні документи;
 • успішно здати вступні екзамени і пройти співбесіду.
 • Іноді Приймальна комісія може допустити до вступних іспитів абітурієнта, який є членом церкви менше одного року або готується до Водного хрещення, якщо для цього існують вагомі причини – наполеглива рекомендація пастора, активне служіння в церкві та ін..

Вимоги до вступу

Документи для вступу:

 1. Анкета абітурієнта.
 2. Характеристика-рекомендація від пастора церкви.
 3. Довідка про стаж служіння від єпископа обласного об’єднання.
 4. Характеристика-рекомендація від декана учбового закладу, в якому абітурієнт здобув ступінь “бакалавра богослов’я”.
 5. Відомість про стан здоров’я.
 6. Медична довідка за формою 086-у.
 7. Дві кольорові фотокартки 4×5 см.
 8. Документи про освіту (диплом бакалавра теології).
 9. Копію паспорта.
 10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 11. Особисте свідчення та автобіографія.

Примітка. За відсутності бакалаврського диплому у богослов’ї його еквівалентом може виступати диплом державного зразка про закінчення гуманітарного факультету. У цьому разі абітурієнту можуть бути призначені додаткові предмети, які необхідно буде пройти для вступу на магістратуру.

Пакет документів у заповненому вигляді повинен бути поданий в Приймальну комісію до 19 вересня.

Співбесіда

Під час співбесіди вступник повинен демонструвати загальні знання у сфері прикладного богослов’я та суміжних дисциплін, мати уявлення про предмет і методи прикладного богослов’я та про місце прикладного богослов’я в системі богословських наук. Вступник також повинен орієнтуватися в науковій літературі з богослов’я, знати основні напрямки і школи богословських досліджень.

Вступні іспити

 • Грецька мова (вступник повинен володіти знаннями з грецької мови, достатніми для екзегетичного аналізу тексту Нового Заповіту мовою оригіналу).
 • Англійська богословська мова

Вступниками, які не володіють достатніми знаннями з грецької мови Нового Заповіту та англійської богословської мови, необхідно буде пройти цей предмет на вступній сесії до початку навчання на магістерській програмі

Термін навчання

Термін навчання – від 2 до 5 років. Навчання здійснюється за очно-заочною формою. Після закінчення навчання видається диплом ЛБС та присвоюється ступінь «Магістр богослов’я».

Повідомлення про рішення Приймальної комісії

Результати абітурієнтам висилаються рекомендованим листом.

Зарахування відбувається на конкурсній основі співбесіди та поданих абітурієнтом документів, що вказують на відповідність його рівня і мотивації вимогам програми.

ЗАВАНТАЖИТИ ПАКЕТ ВСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ («Магістр богослов’я»)