Skip links

ПРОГРАМИ

Бакалаврату та Магістратури

Навчальна програма за спеціальністю “бакалавр богослов’я”

Стаціонар


Це трьохрічна стаціонарна програма, яка призначена для того, щоб дати базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для церковного служіння, викладацької діяльності у богословських школах і подальшої спеціалізації. Для того, щоб забезпечити студентів всіма необхідними знаннями і вміннями до складу програми входять біблійні, теоретично-богословські, історичні, практично-богословські, загальноосвітні та релігієзнавчі дисципліни.

Цілі програми:

Після завершення навчання випускники повинні:

бути сформованими як зрілі християни, здорові у вченні та стабільні у духовному житті;
демонструвати фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту, володіти глибокими знаннями з християнського богослов’я, а також вирішувати дослідницькі завдання, які є орієнтовані на аналізі біблійної та богословської літератури;
мати базові знання грецької мови Нового Заповіту та розуміти її значення для вивчення і тлумачення Нового Заповіту;
розуміти основні інтелектуальні і моральні сфери протистояння церкви і світу та усвідомлювати призначення церкви і християнства;
розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювати роль служителя у їх розв’язанні;
виявляти знання та вміння у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, бути здатними належно виконувати обов’язки пастора (для братів);
вміти застосовувати отримані знання в особистому житті та служінні.

Навчальна програма за спеціальністю “Практичне богослов’я”

Заочна форма навчання

Ця програма призначена для всебічної підготовки студентів до служіння. Включення у програму загальноосвітніх предметів, практичних дисциплін дасть змогу випускникам продовжити богословську освіту. Щоб забезпечити студентів усіма необхідними знаннями і вміннями для пасторського служіння до складу програми входять біблійні, теоретично-богословські, практично-богословські та загальноосвітні дисципліни.

Цілі програми:

Після завершення навчання випускники повинні:

демонструвати фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту;
вміти застосовувати отримані знання у особистому житті та служінні;
виявляти знання та вміння у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, бути здатними належно виконувати складні обов’язки пастора;
розуміти основні інтелектуальні і моральні сфери протистояння церкви і світу та усвідомлювати призначення церкви і християнства;
розвинути особисті риси, які відповідають біблійним якостям пресвітера;
розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювати роль пастора у їх розв’язанні;
відчувати необхідність пасторського служіння у сучасному суспільстві.

Музичне служіння у Євангельській Церкві

Очно-заочна форма навчання

Програма призначена для того, щоб дати середню музичну освіту і необхідні навики регентського служіння братам і сестрам, які несуть служіння регента в помісних церквах, або готуються до нього.

Програма включає в себе також ряд дисциплін, пов’язаних з історією та організацією музичного служіння, духовною музикою, а також з профілюючими виконавськими дисциплінами і предметами музично-теоретичного циклу. Крім цього, програма включає в себе вивчення біблійних та історичних дисциплін, предмети практичного богослов’я та загальноосвітнього циклу.

Цілі:

Після завершення навчання випускники повинні:

  • бути сформованими зрілими християнами, здоровим у вченні та стабільним у духовному житті;
  • демонструвати фундаментальні знання Біблії та володіти основами християнських доктрин;
  • розуміти основні похідні і моральні відмінності християнської та світської музики, а також усвідомлювати призначення церкви і християнства;
  • розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювати роль музичного служителя у виконанні Великого Доручення;
  • мати необхідні знання і навики праці з церковним хором;
  • мати необхідні знання по музичній грамоті і навчитися застосовувати їх у музичному служінні;
  • мати біблійну основу євангельського музичного служіння в церкві;
  • усвідомлювати велику відповідальність впливу музики на людину;
  • вміти організовувати та вести різні види музичного служіння в церкві;
  • розуміти цінність євангельської традиції та пісні в контексті спільного християнського спадку;

Магістр богослов’я

Однією з найбільш нагальних потреб сучасної церкви є формування християнських працівників, здатних запропонувати християнську оцінку нашої культури і способу життя. Львівська Богословська Семінарія намагається розвивати таку богословську освіту, яка, дотримуючись високих академічних стандартів, даватиме випускникам ЛБС необхідні інтелектуальні ресурси для кращого розуміння мінливої природи сучасного світу у світлі Біблії і євангельської богословської традиції. Оскільки взаємовідносини між богословськими теоріями і християнською практикою досліджує галузь прикладного богослов’я, то щоб допомогти студентам ефективніше використовувати богословські та біблійні знання для інтерпретації основних питань сучасного життя і служіння, ЛБС розробила програму Магістр богослов’я у прикладному богослов’ї.

Загальний обсяг програми – 120 кредитів.
Програма складається з наступних частин:

Три обов’язкові модулі по 20 кредитів кожен (Пропедевтика, Церква і Біблія, Церква і служіння). Загалом – 60 кредитів.
Два модулі на вибір студента по 20 кредитів кожен. Загалом – 40 кредитів.
Магістерська дисертація – 15 кредитів.
Викладацька або наукова практика – 5 кредитів.