Skip links

Ступінь «Бакалавр пасторського служіння»

Львівської богословської семінарії

Ступінь «Бакалавр пасторського служіння» (чол.) та «Бакалавр християського служіння» (жін.)

Опис програми

Загальна характеристика

Програма призначена для практикуючих служителів, а також для братів, які прагнуть посвятити своє життя  служінню Богові згідно покликання.

Випускники отримують диплом і ступінь бакалавра пасторського служіння

Мета програми

Метою програми є дати базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для церковного служіння, а також вдосконалити вже наявні навики церковного служіння, і збагатити богословськими знаннями практикуючих служителів.

Завдання програми

Перед керівництвом семінарії стоять нижче наведені завдання для того, щоб досягнути мету програми:

 • загострити розуміння складної природи сучасного суспільства та його проблем, усвідомлення ролі служителя у їх розв’язанні;
 • дати знання та збагатити практичні навики у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, привести до належного виконання обов’язків пастора;
 • закріпити усвідомлення необхідності християнської освіти для практичного служіння.

 Для того, щоб студенти:

 • демонстрували фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту, володіти глибокими знаннями з християнського богослов’я, а також навчити вирішувати дослідницькі завдання, які є орієнтовані на аналізі біблійної та богословської літератури;
 • вміли застосовувати отримані знання у особистому житті та служінні;
 • поглибили розуміння основних інтелектуальних і моральних сфер протистояння  між церквою та світом;
 • розуміли складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювати роль пастора у їх розв’язанні.

Загальна концепція програми (філософія навчання)

Програма розрахована на чотири з половиною роки очно-заочного навчання.

Підбір предметів та послідовність їх вивчення, планування академічного навантаження кожного предмета визначаються метою та завданнями програми, стандартами ЄААА, а також загальними принципами дидактики – в першу чергу, принципом послідовності, систематики, доступності і зв’язку теорії з практикою. Під час складання програми враховувалися також особливості контингенту абітурієнтів (переважно, це – брати, які  несуть служіння у помісній церкві і мають значний досвід практичного служіння). У час проходження начальних сесій, які тривають один тиждень (4 сесії в рік) студенти слухають лекційну частину курсу, здають тест або екзамен, одержують завдання на самостійне опрацювання, а також теми письмових чи дослідницьких робіт, які вони повинні написати протягом наступних 1.5 – 2-х місяців (міжсесійний період). Протягом однієї сесії вивчаються два предмети.  Все це обумовило наступні особливості програми:

 1. На першому році навчання студентам пропонуються  предмети, які допомагають створити базу для подальшого формування знань та навиків. Протягом всіх років навчання теоретичні предмети викладаються у поєднанні з практичними. Предмети по вивченню Біблії і богослов’я заплановані на кожний рік навчання. При цьому порядок проходження предметів запланований з врахуванням міжпредметних зв’язків і взаємозалежності між предметами.
 2. Біблійно-богословські предмети першого року дають базові знання, які допомагають навчитися тлумачити тексти Священного Писання, а також застосовувати набуті знання у практичному служіння. Ці знання поглиблюються і розширяються протягом подальшого навчання.
 3. Усі предмети – у тому числі і загальноосвітні – викладаються з християнської світоглядної перспективи.
 4. Усі предмети – у тому числі і теоретичні – передбачають завдання для застосування отриманих знань та вмінь у контексті служіння.
 5. Характерною особливістю програми є значний об’єм предметів по спеціальності. В цілому у програму входить значний об’єм блоку дисциплін по практичному богослов’ї.