Skip links

Місіонерські поїздки

Львівської богословської семінарії

КОРОТКИЙ ОПИС

Місіонерська практика базується на цілі уникнути розриву між набуттям знань в умовах стаціонарного навчання і їхнього практичного застосування у місіонерському служінні.

ЦІЛІ

Протягом даної практики студенти:

 1. зустрінуться з реальним життям в служінні на місіонерському полі;
 2. будуть випробувані і доведуть на практиці свою посвяту і бажання служити Богу;
 3. навчаться виявляти та вирішувати потреби людей як в церкві, так і в суспільстві;
 4. набудуть досвід і розвинуть навики у різних видах служіння;
 5. будуть бачити реальні дії Бога в служінні;
 6. відчують себе потрібними для людей, здібними не тільки приймати, але й віддавати;
 7. отримають навики роботи в команді.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Практичне служіння є невід’ємною частиною навчального процесу в ЛБС. Практика прирівнюється до навчального предмету. Праця студента упродовж практики прирівнюється до «додаткових завдань» згідно стандартів ЄААА (1 кредит практики відповідає 25 акад. годинам різного виду служіння). Кінцева оцінка по практиці виставляється на початку наступного семестру.
 2. Студенти проходять практику в різних областях України, а також за її межами.
 3. Кожного року зі студентів формуються декілька команд, які направляються керівництвом Семінарії на місіонерську точку:
  1. Лідери груп та їхні куратори зі сторони працівників ЛБС вибираються та затверджуються на Педагогічній раді.
  2. Кожного року протягом весняного семестру групи студентів ведуть підготовку до двохтижневої місіонерської поїздки. Дана підготовка залучає різні види діяльності в залежності від потреб місіонерської точки.
  3. Кожний член групи повинен бути активно задіяний лідером в певний вид служіння згідно потреб команди та його здібностей.
 4. Лідери повинні провести оцінювання кожного члена своєї групи згідно визначеної форми.
 5. Кожний член групи має право провести оцінювання його лідера також на основі визначеної форми.
 6. Кожний член групи повинен написати звіт про місіонерську практику згідно вимог і подати його своєму лідеру. А лідер, в свою чергу, зібравши всі звіти, повинен відзвітуватися студентському пастору.
 7. Студентський пастор слідкує за звітністю студентів, проводить періодичні зустрічі, консультації як з лідерами, так і з групами.