Skip links

Навчальна програма (музичне служіння)

Львівської богословської семінарії

Програма «музичне служіння у євангельській церкві»

Документ, який підтверджує кваліфікацію:

Диплом (рівень В): “Музичний служитель у євангельській церкві” (організатор, регент (або помічник регента), хорист, хормейстер)

Термін навчання: 2 р. або 4 сем., по 4 однотижневі сесії в рік

Форма навчання: очно-заочна

Опис програми

Програма призначена для того, щоб дати середню музичну освіту і необхідні навики регентського служіння братам і сестрам, які несуть служіння регента в помісних церквах, або готуються до нього.

Програма включає в себе також ряд дисциплін, пов’язаних з історією та організацією музичного служіння, духовною музикою, а також з профілюючими виконавськими дисциплінами і предметами музично-теоретичного циклу. Крім цього, програма включає в себе вивчення біблійних та історичних дисциплін, предмети практичного богослов’я та загальноосвітнього циклу.

Цілі:

Після завершення навчання випускники повинні:

  • бути сформованими зрілими християнами, здоровим у вченні та стабільним у духовному житті;
  • демонструвати фундаментальні знання Біблії та володіти основами християнських доктрин;
  • розуміти основні похідні і моральні відмінності християнської та світської музики, а також усвідомлювати призначення церкви і християнства;
  • розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювати роль музичного служителя у виконанні Великого Доручення;
  • мати необхідні знання і навики праці з церковним хором;
  • мати необхідні знання по музичній грамоті і навчитися застосовувати їх у музичному служінні;
  • мати біблійну основу євангельського музичного служіння в церкві;
  • усвідомлювати велику відповідальність впливу музики на людину;
  • вміти організовувати та вести різні види музичного служіння в церкві;
  • розуміти цінність євангельської традиції та пісні в контексті спільного християнського спадку;