Skip links

Стандарти поведінки

студентів Львівської богословської семінарії

Одною з фундаментальних цілей Семінарії є підготовка студентів для християнського життя та служіння на ниві Божій. Як християнська громада, Семінарія очікує від усіх своїх членів поведінки згідно високих духовних та соціальних стандартів, які достойні послідовників Ісуса Христа.

Наступні пункти вважаються Семінарією необхідними для досягнення вище вказаної цілі.

Студенти зобов’язані:

 1. Дотримуватися християнського підходу турботи та доброго ставлення до інших, бути членом християнської громади (Фил. 2:3);
 2. Поважати владу та піклуватись про доручену їм власність ( Рим. 13:1-7);
 3. Додержуватися високих стандартів поведінки в між статевих стосунках, не бути в перелюбі та блуді (1Кор. 6:9-10; Рим.1:26-27);
 4. Дотримуватися етичних стандартів, які містять Біблійні принципи, включаючи відвертість в стосунках та поведінці, утримування від пліток, сварки, шахрайства, крадіжок, богохульства (Еф. 4:25-32);
 5. Додержуватися такого стилю життя, який виявляє святість та відділення, утримання від наркотиків, алкоголю, куріння, азартних ігор, танців та окультної практики (Еф. 5:3-8, 18);
 6. Практикувати обачливість у виборі відео та телепрограм, літератури та преси, використання інтернету та музики. Від студентів не очікується участь у подіях, які можуть негативно вплинути на їх або чиїсь інший духовний ріст (Фил.4:8; Мт.12:35; 1Кор.8:9-11);
 7. Дотримуватись християнського ставлення та поведінки з усіма людьми, бути люб’язними, ввічливими, смиренними та дбайливими, щоб показати добрий приклад та свідчення (Кол.4:5-6; Еф.5:15-17).

Студенти своїм вступом в Семінарію показують згоду жити в рамках цих стандартів поведінки. Будь-яка поведінка, яка показуватиме небажання студента жити побожним життям, чи буде розходитися з стандартами поведінки Семінарії, буде вважатися причиною для виключення з ЛБС.

Семінарія також очікує, що всі студенти будуть дотримуватися цих правил християнської поведінки за межами ЛБС, під час Різдвяних та літніх канікул.

Студенти повинні жити згідно з правилами поведінки семінарії. Можливо, не всі студенти мають особисті переконання щодо цих правил, але виконувати їх зобов’язані всі. Відхилення від цих правил буде розцінюватися як привід для дисциплінарного стягнення.

Правила внутрішнього розпорядку

Студенти Л Б С зобов’язані:

 1. Дотримуватись розпорядку дня та комендантської години.
 2. Підтримувати чистоту та порядок у кімнатах, коридорах, аудиторіях та інших приміщеннях семінарії.
 3. У приміщенні семінарії забороняється створювати шум (кричати, бігати, голосно вмикати музику тощо).
 4. Забороняється братам заходити в кімнати сестер і навпаки.
 5. Студенти зобов’язані берегти майно семінарії і несуть матеріальну відповідальність за зіпсовану власність семінарії.
 6. Студенти зобов’язані з повагою ставитись до працівників семінарії та бути слухняним.

Одне з найголовніших завдань семінарії – підготувати студентів до християнського життя та служіння. Як християнська установа, семінарія прагне створити серед студентів найвищий духовний і соціальний рівень, гідний учнів Ісуса Христа. Усі студенти повинні показувати приклад життя, який є відображенням цього рівня.

При порушенні будь-яких правил внутрішнього розпорядку студенту, по-перше, робиться усне зауваження. Після другого порушення робиться повторне зауваження з призначенням штрафних годин фізичної праці. Після третього зауваження студент постає перед дисциплінарним комітетом. За грубі порушення дисципліни студенту буде призначена зустріч з дисциплінарним комітетом без попередніх зауважень.