Skip links

Навчальна програма (бакалавр богослов’я по спеціальності практичне богослов’я)

Львівської богословської семінарії

Заочна форма навчання

Спеціальність: “бакалавр богослов’я”

Спеціалізація: практичне богослов’я

РІВЕНЬ “С” – 8 семестрів, 4 роки навчання. Ця програма призначена для всебічної підготовки студентів до служіння. Включення у програму  загальноосвітніх предметів, практичних дисциплін дасть змогу випускникам продовжити богословську освіту. Щоб забезпечити студентів усіма необхідними знаннями і вміннями для пасторського служіння до складу програми входять біблійні, теоретично-богословські, практично-богословські та загальноосвітні дисципліни.

Цілі програми

Після завершення навчання випускники повинні:

  • демонструвати фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту;
  • вміти застосовувати отримані знання у особистому житті та служінні;
  • виявляти знання та вміння у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, бути здатними належно виконувати складні обов’язки пастора;
  • розуміти основні інтелектуальні і моральні сфери протистояння церкви і світу та усвідомлювати призначення церкви і християнства;
  • розвинути особисті риси, які відповідають біблійним якостям пресвітера;
  • розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювати роль пастора у їх розв’язанні;
  • відчувати необхідність пасторського служіння у сучасному  суспільстві.

Загальні вимоги до програми:

Базові предмети для програми бакалавр богослов’я

Бакалавр богослов’я базова програма
Біблійне богослов’я 36
1. П’ятикнижжя 4
2. Історичні книги Старого Завіту 4
3. Пророчі книги  Старого Завіту 7
4. Поетичні книги Старого Завіту 4
5. Огляд Нового Заповіту 5
6. Новозавітній предмет 1 4
7. Новозавітній предмет 2 4
8. Герменевтика 4
Теоретичне богослов’я 19
9. Вступ до спеціальності.

Основи систематичного богослов’я та вчення про Бога і Біблію

4
10. Антропологія і Хамартіологія 4
11. Христологія і Сотеріологія 4
12. Екклесіологія 2
13. Есхатологія 2
14. Доктрина Святого Духа 3
Історичне богослов’я 12
15. Історія церкви 1 4
16. Історія церкви 2 4
17. Історія євангельського руху в Україні 4
Практичне богослов’я 22
18. Духовні основи 3
19. Євангелизм та учнівство 4
20. Гомілетика 4
21. Місіологія 4
22. Основи музичного служіння 3
23. Християнська етика 4
Загальноосвітні дисципліни 26
24. Педагогіка і психологія 4
25. Релігієзнавство 6
26. Принципи навчання та наукова методологія 3
27. Основи правознавства (Закон і Церква в Україні) 3
28. Філософська пропедевтика 4
29. Українська мова 3
30. Сучасні інформаційні технології 3
  Практика служіння 9
  Дипломний проект або КВІ 6
  Всього кредитів: 130

 

Предмети по спеціалізації «практичне богослов’я»

1. Практика спеціалізації 12
2. Соціальна практика 8
3. Біблійні основи сім’ї та шлюбу 4
4. Практичне богослов’я (Дитяче, жіноче  служіння, молодіжне) 10
5. Конфліктологія 3
6. Духовне лідерство 4
7. Пасторське богослов’я 4
8. Пасторське консультування 4
9. Релігійна соціологія 3
  Всього кредитів: 50