Перша всеукраїнська науково – практична конференція “Сучасна богословська думка”

Українська Церква Християн віри Євангельської

Відділ освіти Української Церкви Християн віри Євангельської

Львівська богословська семінарія

 

 

Перша всеукраїнська науково – практична конференція

“Сучасна богословська думка”

25 листопада 2017 року.

 

Організаційний комітет запрошує до участі в роботі Першої всеукраїнської науково – практичної конференції “Сучасна богословська думка”, яка відбудеться 25 листопада 2017 року у Львівській богословській семінарії у м. Львові, Україна.

 

Мета конференції – згуртувати і підтримати українських богословів, релігієзнавців, вчителів та служителів Церкви для обговорення актуальних проблем сучасного богослов’я в Україні та сприяти подальшому розвитку богословської науки через взаємний обмін досвідом та результатами досліджень в цій галузі.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету fedanjaroslav@gmail.com електронною поштою, чи подати особисто:

  • заявку встановленої форми;
  • тези доповіді.

 

Останній день розгляду оргкомітетом матеріалів конференції 1 листопада 2017 року.

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів:

Матеріали доповідей (4-10 сторінок, шрифт – Times New Roman, кегль 14, поля: ліве – 25 мм, праве, верхнє і нижнє – 20 мм., міжрядковий інтервал – 1,5.

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада та e-mail автора зазначаються на початку, ліворуч від тексту. Список використаних джерел подається в кінці тексту в алфавітному порядку з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше зазначеного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.

Редколегія залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці конференції, євангельському  віровченню  чи встановленим вимогам щодо оформлення.

Учасник конференції може подати лише одні тези доповіді.

Матеріали конференції планується видати окремим виданням, яке автори зможуть отримати під час реєстрації у день конференції.

Збірники матеріалів конференції будуть розіслані до 15 грудня 2017 р.

Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті Львіської Богословської Семінарії.

 

Адреса Організаційного комітету: вул. Скрипника, 2a, м.Львів, 79049, Україна

email:   fedanjaroslav@gmail.com

Контактна особа: Декан магістратури ЛБС, к. держ упр., Федан Ярослав

моб. 097 749 41 61 (Kyivstar), 093 783 73 44 (lifecell)

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

Першої всеукраїнської науково – практичної конференції

 

Прізвище______________________

Ім’я __________________________ По батькові________________________

Місце роботи ____________________________________________________

Посада __________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання________________________________________

Домашня адреса /адреса для листування ______________________________

Телефон___________________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________

Тема доповіді ____________________________________________________

 

Планую (потрібне підкреслити)

  • виступити з доповіддю (до 10хв.)
  • взяти участь як слухач

 

Бронювання готелю (прохання узгодити з оргкомітетом умови та вартість заброньованого номеру)

  • орієнтовна дата та час прибуття ______________
  • орієнтовна дата та час вибуття ______________
  • не потрібен

___________(дата)                                            ___________________(підпис учасника)